Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες
Ψυχίατρος - Λαζαρίδου Χαρίκλεια - Μαρία  στο Χολαργό


Οι υπηρεσίες που παρέχει η ψυχίατρος κ. Χαρίκλεια - Μαρία Λαζαρίδου στο γραφείο που διατηρεί στον Χολαργό είναι υψηλής ποιότητας.

Η γιατρός εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ζητήματος ψυχιατρικής φύσεως.

Συγκεκριμένα, στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: